Overzicht Nieuwsberichten

Stuifzandles in Molenheide (B)

Tijdens de Vlaamse Archeologiedagen (21-22 mei) kreeg een middelbare schoolklas uit Houthalen uitleg van mij over het ontstaan van het dekzand- en stuifduinenlandschap van Molenheide. Ze mochten mee boren naar de overstoven podzolbodems en het verschil voelen tussen...

Lees meer

Nieuwe baan!

Na 15 jaar als ‘vrije’ landschapsonderzoeker en adviseur actief te zijn geweest binnen het archeologische werkveld, werd het tijd voor een ‘boost’. Die heb ik gevonden bij Archol waar ik vanaf 1 september 2022 in dienst ben getreden (4 dagen/week). Net als voorheen...

Lees meer

9 november: lezing AWN afdeling 16

Het paleolandschap van Geertjesgolf, een klei- en zandwinlocatie in het Land van Maas en Waal, kent een hoge complexiteit en was tot voor kort matig gekend. Dat leidde tijdens de eerste graafwerkzaamheden in 2019 tot verrassende vindplaatslocaties waarvan de...

Lees meer

Een aardkundig uitstapje naar het Belgische lössgebied

Tongenhorizont van Nagelbeek, Brabantleem, Haspengouwleem, Patina / Eben discordantie: het betere geologenwerk! Samen met Aron (B) heb ik de lithostratigrafie van enkele diepe lössprofielen nabij Tongeren in kaart gebracht. Aanleiding: tijdens de opgraving van een...

Lees meer

15 september 2021: lezing AWN- afdeling 17

Het paleolandschap van Geertjesgolf, een klei- en zandwinlocatie in het Land van Maas en Waal, kent een hoge complexiteit en was tot voor kort matig gekend. Dat leidde tijdens de eerste graafwerkzaamheden in 2019 tot verrassende vindplaatslocaties waarvan de...

Lees meer

Lopende projecten 3e kwartaal 2021

Komende periode diverse projecten uit te werken/rapporteren, af te ronden, of door te starten: Afronding en doorstart diverse kleine projecten (deelaspect landschap). Diverse opdrachtgevers (Econsultancy, Archol, Aron, gemeente Nijmegen) Elerweerd (B): vervolg...

Lees meer

Lopende projecten (januari 2021)

Komende periode diverse projecten uit te werken/rapporteren, af te ronden, of door te starten: Elerweerd (B): doorstart grootschalig fysisch geografisch veldonderzoek. We hebben de paleolandschappelijke ontwikkelingen van het gebied steeds beter in de vingers, nu de...

Lees meer

Verlenging beroepsregistratie

Al weer vier jaren zijn gepasseerd sinds de beroepsregistratie van kracht ging. Eind 2020 heb ik mijn  status als senior-prospector en senior-fysisch geograaf positief laten toetsen en kan ik tot 2025 weer verder met dit prachtige werk. Op naar nieuwe mooie projecten!

Lees meer

Het paleolandschap van Geertjesgolf eindelijk ontrafeld

Dit voorjaar heb ik samen met Archol een uitdagende paleogeografische verkenning uitgevoerd op de zandwinlocatie Geertjesgolf (nabij Winssen, Land van Maas en Waal). Tijdens verschillende archeologische onderzoeksfasen hieraan voorafgaand werd duidelijk dat dit...

Lees meer

Lopende projecten (1e kwartaal 2020), o.a:

Paleogeografisch bureau- en veldonderzoek project Elerweerd (Maaseik/België), ten behoeve van een archeologische verwachtingskaart en adviezen vooor vervolgonderzoek. Samenwerking met Aron bvba. Opdrachtgever: Steengoed Afronding archeolandschappelijk onderzoek te...

Lees meer

Lopende projecten (september 2019)

Bekijk hier het overzicht: Uitwerking en deelrapportage proefsleuvenonderzoek en opgraving Steltsestraat (Nijmegen). Een oud project met een ratjetoe aan data: altijd lastig! Doorstart veldonderzoek Elerweerd (België): diverse opgravingen prehistorie. De geheimen van...

Lees meer

Rapportage proefsleuvenonderzoek

Afronding rapportage grootschalig proefsleuvenonderzoek ViA15 (Overbetuwe-Liemers). De afgelopen maanden ben ik samen met Archol en ADC bezig geweest met de uitwerking en rapportage van het grootschalige proefsleuvenonderzoek op het toekomstige tracé van de ViA15. Een...

Lees meer

Verder puzzelen aan prehistorisch Tilburg

In november 2017 is door RAAP nabij Berkel-Enschot (Tilburg) een omvangrijk proefsleuvenonderzoek opgestart waaraan ik als fysisch geograaf en als gebiedskenner een bijdrage mag leveren. Het onderzoeksgebied beslaat ook lagere delen van dit dekzandlandschap waar...

Lees meer

Lopende projecten – oktober 2017

  Fysisch geografische bijdrage aan diverse archeologische onderzoeken in Nijmegen. Opdrachtgever: gemeente Nijmegen. Fysisch geografische bijdrage aan diverse onderzoeken in de regio Tilburg. Opdrachtgever: gemeente Tilburg, Archol, ADC. Advies/begeleiding AMZ...

Lees meer

Landschapsonderzoek Zuiderveld

Nijmegen-Noord: vroeg holocene datering van vermoedelijke ‘mega’-restgeul spectaculair eerste resultaat van landschapsonderzoek Zuiderveld. Afgelopen maanden is een groot gebied in Nijmegen-Noord door de archeologen van Nijmegen met bijdrage van mij met proefsleuven...

Lees meer

Beroepsregistratie

Vooruit dan maar. Mee met de tijd en in februari positief getoetst voor zowel de actorstatus  “Senior Specialist Fysische Geografie” als voor de actorstatus “Senior KNA Prospector” in het Actorregister Archeologie. Zo voelde het al, zo functioneerde ik al, en zo gaan...

Lees meer

Rivier Reuvensdagen 2016

Voorzitter sessie Ruimte voor de Rivier Reuvensdagen 2016. In de afgelopen jaren zijn op ruim 30 plaatsen werken uitgevoerd om rivieren in Nederland meer ruimte te geven, waardoor de kans op overstromingen verkleind is. In het kader van dit landelijke programma van...

Lees meer

10 jaar

Het tiende jaar is ingegaan! Sinds de start op 1 oktober 2007 is de tijd snel gegaan. Geen moment verveeld, veel geleerd en met heel veel mensen samengewerkt. Een kleurige regenboog aan projecten is gepasseerd. Projecten kunnen inhoudelijk nog zo boeiend zijn, zonder...

Lees meer

Publicatie

‘In het krachtenspel van mens en Waal' Een biografie van het Lentse land. Heunks & van Hemmen, 2016. Uit de flaptekst: ‘Gelijk een biografie wordt in stappen door de tijd, beginnend in de ijstijden, de lezer meegevoerd door een voortdurend aan veranderingen...

Lees meer

Publicatie

‘In het krachtenspel van mens en Waal' Een biografie van het Lentse land. Heunks & van Hemmen, 2016. Uit de flaptekst: ‘Gelijk een biografie wordt in stappen door de tijd, beginnend in de ijstijden, de lezer meegevoerd door een voortdurend aan veranderingen...

Lees meer

Intensievere samenwerking Archol

Al jaren is sprake van een vruchtbare samenwerking met Archol b.v. Het adviesbureau dat zijn wortels heeft aan de universiteit van Leiden, bescheiden is in omvang, maar wel probeert de interessantere projecten in de wacht te slepen.  Leuk om mee samen te werken dus,...

Lees meer

Projecten 2016

Enkele interessante nieuwe projecten: Verkennende veld- en bureaustudie naar de archeologische verwachtingen van plangebied Barneveld-Noord in samenwerking met Archol en de regio-archeoloog (Peter Schut). Opdrachtgever: gemeente Barneveld. Beoordeling...

Lees meer