Bekijk hier het overzicht:

  • Uitwerking en deelrapportage proefsleuvenonderzoek en opgraving Steltsestraat (Nijmegen). Een oud project met een ratjetoe aan data: altijd lastig!
  • Doorstart veldonderzoek Elerweerd (België): diverse opgravingen prehistorie. De geheimen van een tot voor kort witte vlek op de kaart verder onthult!
  • Eindhoven Brainport Challenge: van bureauonderzoek tot opgravingen in een gevarieerd dekzandlandschap (samen met Archol).
  • Afronding divers kleine projecten met Archol, ADC, RAAP (deelaspect landschap).
  • Afronding diverse kleine projecten Nijmegen (deelaspect landschap).
  • Afronding diverse kleine projecten regio Tilburg (deelaspect landschap).