Tussen Bemmel en Angeren (Over-Betuwe) is momenteel een grote opgraving aan de gang van een site met sporen van bewoning uit verschillende fasen van het neolithicum. De site ligt op de oever van een Rijngeul die hier rond 7500 jaar geleden actief was. In de restgeulvulling zijn de verschillende archeologische niveaus, inclusief andere te onderscheiden lithostratigrafische eenheden geprononceerd ontwikkeld, hetgeen schitterende profielen oplevert (zie foto). Het onderzoek kent een sterk aardwetenschappelijke insteek waarbij het de inzet is om in detail de landschappelijke ontwikkelingen van de locatie te reconstrueren en te verklaren. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een consortium van Archol, ADC en BAAC (en Heunks | Landschapsarcheologie).