Eckhart Heunks - Landschapsarcheoloog

Passie voor het gelaagde landschap

Eckhart Heunks is na zijn studie fysische geografie (UU) sinds 1993 fulltime actief binnen het archeologische werkveld en heeft zich gespecialiseerd in de landschapsarcheologie. Centraal hierin staat de relatie tussen het natuurlijke landschap, de mogelijkheden en beperkingen die het heeft geboden voor menselijke bewoning en activiteiten door de eeuwen heen, en de culturele weerslag daarvan. Kennis van deze relatie is onder andere van toepassing bij het maken van archeologische verwachtingskaarten, het uitvoeren van gerichte prospectie-onderzoeken, risico-evaluaties en landschapsreconstructies. Als landschapsarcheoloog vormt hij sinds 2007 een zelfstandig bureau, met de intentie om vanuit de inhoud op flexibele wijze degelijk onderzoek en advies te kunnen leveren.

Eckhart Heunks - Landschapsarcheoloog

Kernactiviteiten:

  • paleogeografisch en bodemkundig onderzoek in de verschillende fasen van het archeologisch onderzoekstraject.
  • inzet als senior-prospector bijvoorbeeld bij verkennende/karterende veldonderzoeken en het opstellen van archeologische verwachtingskaarten.
  • advies en risicomanagement ten aanzien van het aspect archeologie in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen.
  • cultuurhistorische analyses en ontwerphandreikingen in het kader van een ruimtelijk planproces. De biografie van het landschap als inspiratiebron voor ontwerp bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Kernkwaliteiten:

  • streven naar kenniswinst: centraal staat de vraag wat het onderzoek toe kan voegen aan onze kennis over het verleden;
  • integratie van deeldisciplines binnen een onderzoek;
  • streven naar een efficiënt en zinvol onderzoekstraject zonder onnodige kosten en vertragingen;
  • gericht advies op maat in goed overleg met ontwikkelaar, bevoegd gezag en andere betrokken partijen;
  • passie voor het gelaagde landschap!

Stuifzandles in Molenheide (B)

Tijdens de Vlaamse Archeologiedagen (21-22 mei) kreeg een middelbare schoolklas uit Houthalen uitleg van mij over het ontstaan van het dekzand- en stuifduinenlandschap van Molenheide. Ze mochten mee boren naar de overstoven podzolbodems en het verschil voelen tussen...

Lees meer

Nieuwe baan!

Na 15 jaar als ‘vrije’ landschapsonderzoeker en adviseur actief te zijn geweest binnen het archeologische werkveld, werd het tijd voor een ‘boost’. Die heb ik gevonden bij Archol waar ik vanaf 1 september 2022 in dienst ben getreden (4 dagen/week). Net als voorheen...

Lees meer