Passie voor het gelaagde landschap

Eckhart Heunks is na zijn studie fysische geografie (UU) sinds 1993 fulltime actief binnen het archeologische werkveld en heeft zich gespecialiseerd in de landschapsarcheologie. Centraal hierin staat de relatie tussen het natuurlijke landschap, de mogelijkheden en beperkingen die het heeft geboden voor menselijke bewoning en activiteiten door de eeuwen heen, en de culturele weerslag daarvan. Kennis van deze relatie is onder andere van toepassing bij het maken van archeologische verwachtingskaarten, het uitvoeren van gerichte prospectie-onderzoeken, risico-evaluaties en landschapsreconstructies. Als landschapsarcheoloog vormt hij sinds 2007 een zelfstandig bureau, met de intentie om vanuit de inhoud op flexibele wijze degelijk onderzoek en advies te kunnen leveren.

Eckhart Heunks

Kernactiviteiten:

  • paleogeografisch en bodemkundig onderzoek in de verschillende fasen van het archeologisch onderzoekstraject.
  • inzet als senior-prospector bijvoorbeeld bij verkennende/karterende veldonderzoeken en het opstellen van archeologische verwachtingskaarten.
  • advies en risicomanagement ten aanzien van het aspect archeologie in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen.
  • cultuurhistorische analyses en ontwerphandreikingen in het kader van een ruimtelijk planproces. De biografie van het landschap als inspiratiebron voor ontwerp bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Kernkwaliteiten:

  • streven naar kenniswinst: centraal staat de vraag wat het onderzoek toe kan voegen aan onze kennis over het verleden;
  • integratie van deeldisciplines binnen een onderzoek;
  • streven naar een efficiënt en zinvol onderzoekstraject zonder onnodige kosten en vertragingen;
  • gericht advies op maat in goed overleg met ontwikkelaar, bevoegd gezag en andere betrokken partijen;
  • passie voor het gelaagde landschap!

Lopende projecten (januari 2021)

Komende periode diverse projecten uit te werken/rapporteren, af te ronden, of door te starten: Elerweerd (B): doorstart grootschalig fysisch geografisch veldonderzoek. We hebben de paleolandschappelijke ontwikkelingen van het gebied steeds beter in de vingers, nu de...

Lees meer

Verlenging beroepsregistratie

Al weer vier jaren zijn gepasseerd sinds de beroepsregistratie van kracht ging. Eind 2020 heb ik mijn  status als senior-prospector en senior-fysisch geograaf positief laten toetsen en kan ik tot 2025 weer verder met dit prachtige werk. Op naar nieuwe mooie projecten!

Lees meer

Het paleolandschap van Geertjesgolf eindelijk ontrafeld

Dit voorjaar heb ik samen met Archol een uitdagende paleogeografische verkenning uitgevoerd op de zandwinlocatie Geertjesgolf (nabij Winssen, Land van Maas en Waal). Tijdens verschillende archeologische onderzoeksfasen hieraan voorafgaand werd duidelijk dat dit...

Lees meer