Afgelopen vrijdag mocht ik het ultieme resultaat van ruim 28 jaren boren en graven in woningbouwlocatie De Waalsprong (Nijmegen-Noord) in een feestelijke ambiance overhandigen aan de wethouder van cultureel erfgoed: de nieuwe geomorfogenetische kaart van Nijmegen-Noord!
Wat bekend stond als de meest complexe meandergordel van Nederland, bleek door al die jaren heen ook de meest complexe meandergordel van Nederland, maar met deze kaart is de code dan toch gekraakt.
Met dank aan de gemeente Nijmegen die tijdig het belang heeft ingezien dat al dat onderzoek toch ook eens gesynthetiseerd moet worden tot tastbare en bruikbare kenniswinst en daarvoor geld en middelen beschikbaar heeft gesteld. En dank aan alle vakgenoten van Nijmegen, Archol, RAAP, en de Universiteit Utrecht. Dit is de eerste in een reeks van synthese-onderzoeken die de komende jaren over Nijmegen-Noord zullen gaan verschijnen.