CV

Opleiding:

 • 1979 – 1986. Atheneum B (Odulphuslyceum, Tilburg)
 • 1986 – 1992. Fysische Geografie (Rijksuniversiteit Utrecht)

Vorige werkgever (periode 1993-2007):
RAAP Archeologisch Adviesbureau

Functies:

 • archeologisch veldtechnicus van maart 1993 tot september 1995
 • specialist fysische geografie van september 1995 tot september 1999
 • projectleider van september 1999 tot december 2004
 • senior-projectleider vanaf december 2004 tot oktober 2007

Specialisaties:

 • paleo-geografie
 • prospectie-onderzoek
 • archeologische verwachtingskaarten (o.a. verwachtingskaart voor de Rijntakken, de Limeskaart Gelderland, de Cultuurhistorische waardenkaart Gelderland, (bijdragen aan) een 10-tal gemeentelijke verwachtingskaarten).
 • interdisciplinair onderzoek (cultuurhistorie)

Specialistisch gebied (geografisch):

 • rivierengebied (Maas/Rijn)
 • zandgronden

Huidige werksituatie:

Per 1 oktober 2007 zelfstandig (ZZP-er) landschapsarcheoloog met onderzoek en advies op het gebied van archeologie, paleogeografie en cultuurhistorie.

Publicaties (o.a.)

 • circa 150 RAAP-rapporten, briefverslagen en notities (periode 1993-2007).
 • artikel: Ruimte voor rivieren vanuit een archeologisch perspectief. Tijdschrift Aarde & Mens, 2001, nr. 2.
 • artikel: Een ratjetoe van databestanden. Van geomorfologische kaart naar archeologische verwachtingen. Gismagazine, 2007, nr. 2.
 • tekstbijdrage aan: publicatie Tempel van Elst-Aam: In de schaduw van het Noorderlicht (red. van Enckevort & Thijssen, 2005).
 • Een 70-tal rapporten en adviesdocumenten onder eigen titel uitgebracht en tekstbijdragen aan rapporten van derden (zie ook pagina ‘projecten’).
 • Paleogeografische kaart van de regio Tilburg met toelichting.
 • Tekstbijdrage boek ‘Limesweg’, 2008, Architectura & Natura Pers, Amsterdam.
 • Handreiking cultuurhistorie in en rond waterkeringen. Van verkenning tot realisatie in het nHWBP (2013). Programmabureau nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma (nHWBP).
 • Nijmegen publicatie: ‘In het krachtenspel van mens en Waal. Een biografie van het Lentse land.’ Heunks & van Hemmen, 2016. Archeologische Berichten Nijmegen, Rapport 60.
 • Redactie en tekstbijdrage in AMZ-rapport: Van mesolithicum tot Tweede Wereldoorlog tussen Bemmel en Didam. Inventariserend Proefsleuvenonderzoek in het tracé van de ViA15. Archol-rapport 447 / ADC-rapport 4850