Komende periode diverse projecten uit te werken/rapporteren, af te ronden, of door te starten:

  • Elerweerd (B): doorstart grootschalig fysisch geografisch veldonderzoek. We hebben de paleolandschappelijke ontwikkelingen van het gebied steeds beter in de vingers, nu de details nog! Samen met Aron (B)
  • Eindhoven Brainport Challenge: uitwerking en deelrapportage van een ‘hard-core’ dekzandonderzoek (samen met Archol).
  • Nijmegen-Noord: afronding paleogeografische kaart Nijmegen-Noord (2.0). De ultieme synthese van 20 jaar landschapsonderzoek (samen met de gemeente Nijmegen)
  • ViA15 (Overbetuwe): opstart uitwerking en deelrapportage opgraving 1238 en opstart opgraving 1237. Steentijd-onderzoek optima forma diep in de Betuwse klei! (samen met Archol/ADC)
  • Udenhout Berk & Hout: uitwerking en deelrapportage landschappelijke aspecten rond een van de grootste grafveldonderzoeken van deze eeuw in de regio (samen met Archol)
  • Geertjesgolf: doorstart paleolandschappelijk en prospectief onderzoek in een gelaagd prehistorisch terrassen- en crevassenlandschap (samen met Archol/Crevasse-advies)
  • Afronding diverse kleine projecten (deelaspect landschap). Diverse opdrachtgevers (Waardenburg, Nederzand, Archol, gemeente Nijmegen)