Tijdens onderzoek aan een urnenveld op een dekzandrug aan de noordwestzijde van Eindhoven in 2019 werden fraai intacte podzolbodems aangetroffen met een in hoge mate te  differentiëren Laat-Glaciale lithostratigrafie daaronder. Een laat-middeleeuws stuifzandpakket maakte het profiel compleet. Met aanvullend aardkundig onderzoek kon de dekzandrug nader worden onderzocht, met onder andere dateringsonderzoek en textuuranalyses. De site kan als een referentieprofiel opgevat voor de dekzandregio Eindhoven.  De resultaten van het onderzoek, dat in samenwerking met Archol is uitgevoerd, zijn vastgelegd in Archol-rapport 610. Deze is via de website van Archol te downloaden.