Na ruim een jaar veldwerk (2017-2018) en ruim een jaar uitwerken en rapporteren (2018-2019), ligt daar dan toch een lijvig rapport met een schitterend overzicht van onderzoeksresultaten. In dit proefsleuvenonderzoek, dat is uitgevoerd in het oostelijke deel van het rivierengebied, stond het landschap centraal en zijn ook gebieden met vooraf een lagere archeologische verwachting onderzocht. Dat heeft geleid tot de ontdekking van een aantal bijzondere nieuwe vindplaatsen en onder andere nieuwe inzichten ten aanzien van de bewoningsmogelijkheden en het gebruik van het landschap. Het onderzoek is uitgevoerd in prettige samenwerking met ADC en Archol en dient als basis voor noodzakelijke opgravingen op het tracé (Archol-rapport 447 / ADC-rapport 4850).