Voorzitter sessie Ruimte voor de Rivier Reuvensdagen 2016.

In de afgelopen jaren zijn op ruim 30 plaatsen werken uitgevoerd om rivieren in Nederland meer ruimte te geven, waardoor de kans op overstromingen verkleind is. In het kader van dit landelijke programma van Rijkswaterstaat, Ruimte voor de Rivier geheten, zijn dijken verder landinwaarts gelegd, nevengeulen gegraven en uiterwaarden verlaagd. Een wezenlijk onderdeel van dit programma was archeologie; onderzoek naar vindplaatsen in de uiterwaarden en de bewoningsgeschiedenis langs de rivieren. In deze sessie, die wordt voorgezeten door Eckhart Heunks, wordt een overzicht geboden van alle projecten die uitgevoerd zijn en zullen enkele projecten nader voor het voetlicht worden gebracht.