Vanaf oktober 2017 ben ik als fysisch geograaf / landschapsarcheoloog betrokken bij misschien wel het grootste proefsleuvenonderzoek tot heden in het Nederlandse rivierengebied. Door de archeologische onderzoeksbureaus Archol en ADC worden in een half jaar tijd circa 700 sleuven getrokken op het toekomstige tracé van de ViA15; de doortrekking van de A15 vanaf Bemmel in oostelijke richting naar Zevenaar. Op dit tracé zijn op basis van bureau- en booronderzoek een groot aantal zones geselecteerd waar vervolgonderzoek in de vorm van proefsleuven noodzakelijk is geacht. Het bijzondere is dat hierbij ook zones worden onderzocht waar nog geen concrete aanwijzingen voor de aanwezigheid van archeologische resten zijn gedaan. Zones die deels ook buiten de voorspelbare archeologische hotspots liggen in komachtige landschappen en op uitgestrekte meandergordels. De verwachting is dat dit onderzoek ons veel kennis gaat opleveren over het gebruik van het rivierenlandschap in de breedste zin van het woord.Fantastisch om daaraan te kunnen bijdragen vanuit alle veldkennis die ik hier in de loop van afgelopen 25 jaren heb opgedaan