Nijmegen-Noord: vroeg holocene datering van vermoedelijke ‘mega’-restgeul spectaculair eerste resultaat van landschapsonderzoek Zuiderveld.

Afgelopen maanden is een groot gebied in Nijmegen-Noord door de archeologen van Nijmegen met bijdrage van mij met proefsleuven en een kleine opgraving onderzocht. Het betreft een relatief laag gelegen en komachtig gebied met enkele smalle crevassen en omgeven door allerlei meandergordels met een hoge vindplaatsdichtheid (m.n. prehistorie-Romeinse tijd). De insteek van dit onderzoek was sterk gericht op landschapsreconstructie en landgebruik in de prehistorie. Dat het om een zeer oud deel van dit complex stukje rivierenland ging was uit eerder onderzoek wel duidelijk, maar de schatting liepen al jaren uiteen van ‘vroeg-holoceen’ tot ‘zo’n 6000 voor heden’. Een eind augustus ontvangen eerste datering van een stuk eikenhout uit de basis van een vermoedelijke zeer brede restgeulvulling blijkt uit te komen op ruim 9000 jaar oud! Daarmee is er eindelijk meer zekerheid en kunnen we spreken van een kleine doorbraak in een beter begrip van de paleogeografische ontwikkelingen van deze regio. Dat wordt nog een hele puzzel met ter controle enkele aanvullende dateringen uit die 7 meter diepe boorkern. Mooi werk!