• Paleogeografisch bureau- en veldonderzoek project Elerweerd (Maaseik/België), ten behoeve van een archeologische verwachtingskaart en adviezen vooor vervolgonderzoek. Samenwerking met Aron bvba. Opdrachtgever: Steengoed
  • Afronding archeolandschappelijk onderzoek te Tilburg-Oostkamer. Opdrachtgever: RAAP-zuid.
  • Archeologische en paleolandschappelijke begeleiding kleiwinning Geertjesgolf. Opdrachtgever: Archol / Winruimte Geertjesgolf CV.
  • Fysisch geografische bijdrage aan diverse lopende veldwerken (proefsleuven en opgravingen) en uitwerkingen in de gemeente Nijmegen. Opdrachtgever: gemeente Nijmegen.
  • Afronding bijdrage landschappelijk onderzoek opgravingen ViA15. Opdrachtgever Archol/ADC / Rijkswaterstaat