Ook op de Belgische oever van de Grensmaas wordt volop gegraven. Zo gaat iets ten zuiden van Maaseik een gebied van 900 hectaren in de komende 20 jaren afgegraven worden ten behoeve van grindwinning en hoogwaterveiligheid-doelstellingen (projectnaam Elerweerd). De archeologische verwachtingen voor het gebied zijn lastig te duiden, samenhangend met de complexe geologische situatie en het beperkte onderzoek dat hier tot heden is uitgevoerd. Gerichte geologische boorraaien en proefputten moeten meer licht gaan werpen op de genese van het landschap en de mogelijke aanwezigheid van archeologische niveaus. Mooie pilot waarmee we een serieuze stap zetten in een beter begrip van het Belgische deel van het Maasdal. Mijn onderzoekservaringen van het Nederlandse deel zijn hard nodig om deze spannende puzzel samen met Aron bvba op te lossen.


Uitsnede geomorfologische kaart van Paulissen (1973) met ligging plangebied.