Op 13 december 2016 is de overzichtspublicatie gepresenteerd van al het archeologisch onderzoek dat afgelopen 15 jaren in het kader van Ruimte voor de Rivier is uitgevoerd. Deze presentatie werd verzorgd door Eckhart Heunks en Nico Willemse (RAAP), auteur van de publicatie, en werd afgesloten met de overhandiging van twee exemplaren aan de directeur van het RWS-programma en het (vervangend) hoofd van de afdeling kennis van de RCE. Deel 1 van de publicatie biedt per deelproject een compleet overzicht van zowel de archeologische bevindingen als van het gevolgde AMZ-proces en de keuzes die daarbij zijn gemaakt. Deel twee heeft een meer synthetiserend karakter en gaat in op de behaalde kenniswinst zowel ten aanzien van ons beeld over het leven langs de grote rivieren, als over de manier waarop het archeologisch onderzoek is uitgevoerd en het aspect archeologie is meegenomen in het planproces. Dat leidt tot enkele (urgente) aanbeveling voor toekomstig onderzoek.

De rijk geïllustreerde en schitterend opgemaakt publicatie is opgenomen in het publicatie-archief van de RCE en te vinden onder:

https://cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/publications/ruimtevoorderivier2016.pdf

Veel lees- en kijkplezier!