Enkele interessante nieuwe projecten:

  • Verkennende veld- en bureaustudie naar de archeologische verwachtingen van plangebied Barneveld-Noord in samenwerking met Archol en de regio-archeoloog (Peter Schut).
    Opdrachtgever: gemeente Barneveld.
  • Beoordeling planstudiefaseaspect archeologie Kribverlaging Pannerdensch Kanaal.
    Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Oost-Nederland