Nooit eerder zag ik zulke gave (intacte) haarpodzolen dan afgelopen maand in het project Brainport Challenge Eindhoven. Als gevolg van vermoedelijk 16e -eeuwse (of jongere) overstuivingen, is hier een jong dekzandlandschap over grote oppervlakken volledig intact gebleven. Inclusief de kringgreppels van een concentratie grafheuvels uit de late bronstijd en vroege ijzertijd. Voor een groot deel zijn deze reeds opgegraven door Willems in de jaren ’30 van de vorige eeuw. Die putten komen we nu in het veld tegen naast nog niet onderzochte grafheuvelrestanten daarbuiten (onderzoek in samenwerking met Archol).