Het paleolandschap van Geertjesgolf, een klei- en zandwinlocatie in het Land van Maas en Waal, kent een hoge complexiteit en was tot voor kort matig gekend. Dat leidde tijdens de eerste graafwerkzaamheden in 2019 tot verrassende vindplaatslocaties waarvan de landschappelijke ligging niet goed werd begrepen. Gericht aanvullend geologisch veldonderzoek in 2020, uitgevoerd door Eckhart heunks in samenwerking met Archol, heeft afgelopen jaar geleid tot een doorbraak in onze kennis over de paleogeografische ontwikkelingen van het gebied. Deze vormt de basis voor een gebieds-specifiek archeologische verwachtingsmodel waarin de nieuwe vindplaatsen verrassend goed blijken te passen. Het model vormt de basis voor lopend en toekomstig onderzoek in de nog te vergraven delen van het plangebied.

In de lezing worden de paleogeografische ontwikkelingen van het gebied vanaf het Laat Glaciaal uiteengezet waarbij deze tevens in een breder perspectief worden geplaatst van de ontwikkeling van de Rijn-Maas delta. Voor nadere info over locatie en tijdstip zie:

2021-09-15 Lezing Geertjesgolf – Eckhart Heunks