Tijdens de regiodag op 23 juni van de Archeologische Vereniging Limburg in kasteel de Keverberg in Kessel is door BAAC de nieuwe Oogst voor Malta-synthese ‘Het Maasdal tussen Eijsden en Mook’ gepresenteerd. Dit tweedelige lijvige boekwerk biedt een overzicht van de resultaten van 20 jaren Maasdal onderzoek. Het brengt daarmee alle kennis samen ten aanzien van de landschapsgenese van het Maasdal en van de bewoning en het gebruik ervan door de mens in de verschillende archeologische perioden. Een mooi uitgangspunt voor toekomstig onderzoek in het Maasdal.
Als lid van de begeleidingscommissie heb ik een bescheiden bijdrage mogen leveren aan de inhoudelijke kwaliteit van de synthese ten aanzien van de landschappelijke aspecten.