Projecten en opdrachtgevers

Vanaf de start in 2007 tot en met 2020 zijn circa 233 projecten uitgevoerd waarbij is samengewerkt met circa 40 verschillende opdrachtgevers (zie ook link naar projectenoverzicht). 

Hoofdopdrachtgevers anno 2020:

 • gemeente Nijmegen
 • Rijkswaterstaat
 • Archol (archeologisch onderzoeksbureau universiteit Leiden)
 • ARON (archeologisch adviesbureau België)
 • gemeente Tilburg

De projecten zijn onder te verdelen in:

 • archeologische bureaustudies
 • bijdragen als senior fysisch geograaf en/of senior prospector aan veldonderzoek
 • inhoudelijke ondersteuning AMZ-proces
 • divers, waaronder: basiscursussen bodem en geologie, gastschrijver archeologierapport, tekstbijdragen aan publieksboeken, bijdrage aan workshop ruimtelijke kwaliteit, inhoudelijke discussie bijdragen, vervaardiging paleogeografische kaarten, opstellen leidraad archeologie en cultuurhistorie, lezingen.

Ruimtelijk ligt het accent al jaren op het rivierengebied, de Brabantse zandgronden en het Maasdal, maar ook daarbuiten kan het enthousiasme voor het gelaagde landschap zomaar de kop opsteken.

Overzicht projecten>>

Lopende projecten (2e kwartaal 2020), o.a:

 • Waarderend proefsleuvenonderzoek op een laat-meso / vroeg-neo site op het tracé van de ViA15: Opdrachtgever RWS. Samenwerking met Archol en ADC.
 • Opgraving van een grafveld uit de bronstijd en intensief paleolandschappelijk onderzoek op een dekzandrug ten westen van Eindhoven. Opdrachtgever: gemeente Eindhoven. Samenwerking met Archol.
 • Paleogeografisch bureau- en veldonderzoek project Elerweerd (Maaseik/België), ten behoeve van een archeologische verwachtingskaart en adviezen voor vervolgonderzoek. Opdrachtgever: Steengoed. Samenwerking met Aron bvba. 
 • Archeologische en paleolandschappelijke begeleiding kleiwinning Geertjesgolf. Opdrachtgever: Archol / Winruimte Geertjesgolf CV.
 • Fysisch geografische bijdrage aan diverse lopende veldwerken (verkenningen, proefsleuven en opgravingen) en uitwerkingen in de gemeente Nijmegen. Opdrachtgever: gemeente Nijmegen.