Projecten en opdrachtgevers

Vanaf de start in 2007 tot en met 2021 zijn circa 255 projecten uitgevoerd waarbij is samengewerkt met circa 40 verschillende opdrachtgevers (zie ook link naar projectenoverzicht).

Hoofdopdrachtgevers anno 2021:

 • gemeente Nijmegen
 • Archol (archeologisch onderzoeksbureau universiteit Leiden)
 • ARON (archeologisch adviesbureau België)
 • gemeente Tilburg
 • Rijkswaterstaat

De projecten zijn onder te verdelen in:

 • archeologische bureaustudies
 • bijdragen als senior fysisch geograaf en/of senior prospector aan veldonderzoek
 • inhoudelijke ondersteuning AMZ-proces
 • divers, waaronder: basiscursussen bodem en geologie, gastschrijver archeologierapport, tekstbijdragen aan publieksboeken, lezingen, inhoudelijke discussie bijdragen, vervaardiging paleogeografische kaarten.

Ruimtelijk ligt het accent al jaren op het rivierengebied, de Brabantse zandgronden en het Maasdal (incl. de Belgische zijde), maar ook daarbuiten liggen tal van uitgevoerde projecten.

Overzicht projecten>>

Lopende projecten (3e kwartaal 2021) o.a:

 • Afronding en doorstart diverse kleine projecten (deelaspect landschap). Diverse opdrachtgevers (Econsultancy, Archol, Aron, gemeente Nijmegen)
 • Elerweerd (B): vervolg grootschalig fysisch geografisch veldonderzoek langs de oever van de Maal. Samen met Aron.
 • Nijmegen-Noord: afronding paleogeografische kaart Nijmegen-Noord (2.0). De ultieme synthese van 20 jaar landschapsonderzoek (samen met de gemeente Nijmegen).
 • Regio Tilburg: uitwerking diverse archeologische opgravingen. Samen met Archol.
 • Geertjesgolf (Land van Maas en Waal): vervolg paleolandschappelijk en prospectief onderzoek in een gelaagd prehistorisch terrassen- en crevassenlandschap (samen met Archol/Crevasse-advies).
 •