Projecten en opdrachtgevers

Vanaf de start in 2007 tot en met 2020 zijn circa 233 projecten uitgevoerd waarbij is samengewerkt met circa 40 verschillende opdrachtgevers (zie ook link naar projectenoverzicht). 

Hoofdopdrachtgevers anno 2020:

 • gemeente Nijmegen
 • Rijkswaterstaat
 • Archol (archeologisch onderzoeksbureau universiteit Leiden)
 • ARON (archeologisch adviesbureau België)
 • gemeente Tilburg

De projecten zijn onder te verdelen in:

 • archeologische bureaustudies
 • bijdragen als senior fysisch geograaf en/of senior prospector aan veldonderzoek
 • inhoudelijke ondersteuning AMZ-proces
 • divers, waaronder: basiscursussen bodem en geologie, gastschrijver archeologierapport, tekstbijdragen aan publieksboeken, bijdrage aan workshop ruimtelijke kwaliteit, inhoudelijke discussie bijdragen, vervaardiging paleogeografische kaarten, opstellen leidraad archeologie en cultuurhistorie, lezingen.

Ruimtelijk ligt het accent al jaren op het rivierengebied, de Brabantse zandgronden en het Maasdal, maar ook daarbuiten kan het enthousiasme voor het gelaagde landschap zomaar de kop opsteken.

Overzicht projecten>>

Lopende projecten (1e kwartaal 2021) o.a:

 • Elerweerd (B): doorstart grootschalig fysisch geografisch veldonderzoek. We hebben de paleolandschappelijke ontwikkelingen van het gebied steeds beter in de vingers, nu de details nog! Samen met Aron (B)
 • Eindhoven Brainport Challenge: uitwerking en deelrapportage van een ‘hard-core’ dekzandonderzoek (samen met Archol).
 • Nijmegen-Noord: afronding paleogeografische kaart Nijmegen-Noord (2.0). De ultieme synthese van 20 jaar landschapsonderzoek (samen met de gemeente Nijmegen)
 • ViA15 (Overbetuwe): opstart uitwerking en deelrapportage opgraving 1238 en opstart opgraving 1237. Steentijd-onderzoek optima forma diep in de Betuwse klei! (samen met Archol/ADC)
 • Udenhout Berk & Hout: uitwerking en deelrapportage landschappelijke aspecten rond een van de grootste grafveldonderzoeken van deze eeuw in de regio (samen met Archol)
 • Geertjesgolf: doorstart paleolandschappelijk en prospectief onderzoek in een gelaagd prehistorisch terrassen- en crevassenlandschap (samen met Archol/Crevasse-advies)
 • Afronding diverse kleine projecten (deelaspect landschap). Diverse opdrachtgevers (Waardenburg, Nederzand, Archol, gemeente Nijmegen)