Lopende projecten (september 2019)

Bekijk hier het overzicht: Uitwerking en deelrapportage proefsleuvenonderzoek en opgraving Steltsestraat (Nijmegen). Een oud project met een ratjetoe aan data: altijd lastig! Doorstart veldonderzoek Elerweerd (België): diverse opgravingen prehistorie. De geheimen van...