Lopende projecten (1e kwartaal 2020), o.a:

Paleogeografisch bureau- en veldonderzoek project Elerweerd (Maaseik/België), ten behoeve van een archeologische verwachtingskaart en adviezen vooor vervolgonderzoek. Samenwerking met Aron bvba. Opdrachtgever: Steengoed Afronding archeolandschappelijk onderzoek te...