Puzzelen in Romeins Bodegraven

Lag het castellum van Bodegraven nu wel of niet aan een veenriviertje? En zo ja, waar lag dat riviertje dan en werd het mogelijk tevens een crevasse van de Rijn? Enkele diepe boringen samen met Archol in een klein plangebiedje om meer grip te krijgen op dit en andere landschappelijke vraagstukken rond het castellum. Wel helmpje op want best gevaarlijk!