Lopende projecten (1e kwartaal 2020), o.a:

Paleogeografisch bureau- en veldonderzoek project Elerweerd (Maaseik/België), ten behoeve van een archeologische verwachtingskaart en adviezen vooor vervolgonderzoek. Samenwerking met Aron bvba. Opdrachtgever: Steengoed Afronding archeolandschappelijk onderzoek te...

Lopende projecten (september 2019)

Bekijk hier het overzicht: Uitwerking en deelrapportage proefsleuvenonderzoek en opgraving Steltsestraat (Nijmegen). Een oud project met een ratjetoe aan data: altijd lastig! Doorstart veldonderzoek Elerweerd (België): diverse opgravingen prehistorie. De geheimen van...