Projecten en opdrachtgevers

Vanaf de start in 2007 tot en met 2016 zijn circa 170 projecten uitgevoerd waarbij is samengewerkt met circa 40 verschillende opdrachtgevers (zie ook link naar projectenoverzicht). Veel opdrachtgevers zijn terugkerende ‘klanten’ waarvoor de directe aanpak, de flexibele werkwijze en kennis van zaken, argumenten zijn om de relatie voort te zetten.

Met een aantal partijen is sprake van een jarenlange, al dan niet geformaliseerde vorm van samenwerking:

 • Programma Directie Ruimte voor de Rivier (RWS)
 • Rijkswaterstaat Oost-Nederland
 • gemeente Nijmegen
 • gemeente Tilburg
 • Archol (archeologisch onderzoeksbureau universiteit Leiden)
 • LievenseCSO

De projecten zijn onder te verdelen in:

 • archeologische bureaustudies
 • bijdragen als fysisch geograaf en/of senior prospector aan veldonderzoek
 • inhoudelijke ondersteuning AMZ-proces
 • divers, waaronder: basiscursussen bodem en geologie, gastschrijver archeologierapport, tekstbijdrage publicatie LIMES-boek, bijdrage aan workshop ruimtelijke kwaliteit, opstellen PvE /PvA (proefsleuven, booronderzoek), inhoudelijke discussie bijdragen, vervaardiging paleogeografische kaarten, opstellen leidraad archeologie en cultuurhistorie, lezingen.

Ruimtelijk ligt het accent al jaren op het rivierengebied, de Brabantse zandgronden en het Maasdal, maar ook daarbuiten kan het enthousiasme voor het gelaagde landschap zomaar de kop opsteken.

Overzicht projecten>>

Lopende projecten (vierde kwartaal 2017), o.a:

 • Veldwerk, uitwerking en rapportage diverse onderzoeken regio Tilburg, deelaspect landschap. Opdrachtgevers: gemeente Tilburg. ADC, Archol.
 • Evaluatie en synthese van het landschapsonderzoek in het kader van 10 jaren AMZ-onderzoek in de gemeente Tilburg en synthese van huidige stand van kennis op dit gebied ten behoeve van zinvol onderzoek in de nabije toekomst. Opdrachtgever: gemeente Tilburg.
 • Procesondersteuning Overnachtingshaven Lobith en Ruimte voor de Rivierproject Kribverlaging Pannerdensch Kanaal. Opdrachtgever: RWS-Oost Nederland. Doorlooptijd 2016-2017.
 • Procesondersteuning realisatie delfstoffenwinning Geertjesgolf (Land van Maas en Waal). Opdrachtgever: Nederzand.
 • Fysisch geografische bijdrage aan diverse lopende veldwerken (proefsleuven en opgravingen) en uitwerkingen voor de gemeente Nijmegen. Opdrachtgever: gemeente Nijmegen.
 • Opstartfase grootschalig proefsleuvenonderzoek in het kader van de realisatie ViA15 (Betuwe Oost – Liemers). Opdrachtgever: Archol (RWS).