Lopende projecten (september 2019)

Bekijk hier het overzicht: Uitwerking en deelrapportage proefsleuvenonderzoek en opgraving Steltsestraat (Nijmegen). Een oud project met een ratjetoe aan data: altijd lastig! Doorstart veldonderzoek Elerweerd (België): diverse opgravingen prehistorie. De geheimen van...

Rapportage proefsleuvenonderzoek

Afronding rapportage grootschalig proefsleuvenonderzoek ViA15 (Overbetuwe-Liemers). De afgelopen maanden ben ik samen met Archol en ADC bezig geweest met de uitwerking en rapportage van het grootschalige proefsleuvenonderzoek op het toekomstige tracé van de ViA15. Een...