Rapportage proefsleuvenonderzoek

Afronding rapportage grootschalig proefsleuvenonderzoek ViA15 (Overbetuwe-Liemers). De afgelopen maanden ben ik samen met Archol en ADC bezig geweest met de uitwerking en rapportage van het grootschalige proefsleuvenonderzoek op het toekomstige tracé van de ViA15. Een...

Verder puzzelen aan prehistorisch Tilburg

In november 2017 is door RAAP nabij Berkel-Enschot (Tilburg) een omvangrijk proefsleuvenonderzoek opgestart waaraan ik als fysisch geograaf en als gebiedskenner een bijdrage mag leveren. Het onderzoeksgebied beslaat ook lagere delen van dit dekzandlandschap waar...